Effektiv råvarebruk

svinnVed å starte med benchmarking av teoretisk forbruk ifht faktisk forbruk kan du få et estimat av potensielle besparelser. Dersom disse er betydelige er neste steg å se på hvordan du kan redusere gapet mellom faktisk og teoretisk forbruk. Gjennomfør gjerne benchmarking per produkt og per prosess for å se hvor du skal fokusere. Jo mer informasjon du har jo lettere er det å identifisere forbedringer og gjøre effektivisering.

For bedrifter som benytter destillasjonsprosesser til gjenvinning av råvarer kan det være mye å spare ved å optimalisere driften av kolonnene. Lean Tech har redusert råvarekostnadene med 3,8 millioner kr årlig ved å gjenvinne destillat som normalt ble brent i fyrhuset.

Råvareforbruket kan reduseres ved å fokusere på å redusere svinn og vrak. Svinn av råvarer ender ofte opp i bedriftens utslipp til luft, vann eller avfalls strømmer. Dersom du ønsker å redusere svinnet for en prosess, handler det om å ha kontroll på utslippene dine. Ved å redusere svinnet kan du oppnå store kostnadsbesparelser, samtidig som miljøet slipper å lide for dine utslipp. Mer om dette under "utslipp og måleprogram". Hvis du vil ha hjelp til benchmarking og å redusere råvareforbruket ditt må du gjerne ta kontakt for et tilbud eller en uforpliktende prat.

 

Effektiv energibruk

effektiviseringStart gjerne med benchmarking av forbruket; hvor mye energi kreves til ulike del-prosesser? For ulike produkt? Ulike maskiner/utstyr? Jo mer du vet om energiforbruket ditt jo lettere er det å gjøre effektivisering. Lean Tech har gjennomført benchmarking av energiforbruk per produkt og prosess for en kunde.

Dersom du mangler målinger for å kunne differensiere forbruket kan du starte med å beregne det teoretiske forbruket. Da ser du hvilke delprosesser som er mest energikrevende og kan fokusere på dem. Er det store avvik mellom teori og praksis er det store forbedrings potensialer! Det kan være lønnsomt å investere i flow målere for damp eller strømmålere for å differensiere forbruket. Start med de mest energikrevende prosessene; her er potensialet størst! Lean Tech har ledet prosjekt hos en bedrift hvor energikostnadene ble redusert med 1,6 millioner kr årlig gjennom kartlegging av forbruk og optimalisering av produksjonsprosessen.